Mmmm..... cookies...

Om organisationen

Det selvejende Boligselskab Folkebo er stiftet som aktieselskab i 1942.

Senere er selskabet i henhold til lovgivningen omdannet til garantiselskab og pr. 1/1 1992 er selskabet omdannet til den nuværende selskabsform – et selvejende boligselskab. Pr. 1/1 2024 administreres Folkebo af Lejerbo.

Boligselskabet er omfattet af reglerne for almene boliger. Selskabet skal økonomisk hvile i sig selv. Der skal ikke tilstræbes noget overskud. 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Folkebos øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af 9 medlemmer, fordelt med 3 medlemmer fra hver af boligselskabets afdelinger. Repræsentantskabets medlemmer består af de til enhver tid valgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne. Formand for repræsentantskabet er formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet,

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer består af de 3 formænd for de 3 afdelingsbestyrelser.

Afdelingsbestyrelse
Afdelingsbestyrelsen vælges af afdelingens beboere på ordinært afdelingsmøde, der afholdes 1 gang årligt.

Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer.

Vedtægter

Vedtægter (2011).pdf (pdf)