Mmmm..... cookies...

Vedligeholdelse

Indvendig renovering eller forbedring

Hvis du ønsker at foretage forandringer eller forbedringer inde i din bolig, skal du først indhente godkendelse fra boligselskabet.

Forbedringer kan f.eks. være nyt køkken eller badeværelse
Forandringer kan f.eks. være at fjerne væg mellem 2 værelser

For at boligselskabet kan behandle din ansøgning skal du sende ansøgning enten pr mail eller brev.
Ansøgningen skal som minimum indeholde:

- oplysning om hvad du ønsker at lave
- tegning (med mål) der viser det du vil lave
- hvilke materialer du vil anvende
- budget for udgiften til renoveringen

Du må ikke igangsætte arbejdet førend der ligger skriftlig godkendelse fra boligselskabet.


Udestue, carport og terrasse

Hvis du ønsker at bygge en carport/garage, udestue, overdækket terrasse, udvidelse af terrasse, redskabsskur eller lignende bygninger, skal du først indhente godkendelse fra boligselskabet.

For at boligselskabet kan behandle din ansøgning skal du sende ansøgning enten pr mail eller brev.

 Ansøgningen skal indeholde:

- oplysning om hvad du ønsker at bygge
- tegning (med mål) der viser placering mv. af det du vil bygge
- oplysning om højde, bredde, længde på det du vil bygge
- hvilke materialer du vil anvende.

Du må ikke igangsætte byggeriet førend der ligger skriftlig godkendelse fra boligselskabet.