Mmmm..... cookies...

Ved dødsfald

Min ægtefælle eller samlever er død - kan jeg blive boende?
Selvom man ikke selv står på lejekontrakten, kan man godt få lov at blive boende i boligen hvis ægtefælle/samlever dør eller skal flyttes på plejehjem.

Hvis I er gift, skal der blot indsendes skriftlig besked om dødsfaldet og dokumentation for ægteskabet til boligselskabet.

Hvis I ikke er gift, men kun samlevende, kræves det at I har haft fælles husstand i mere end 2 år. Besked om dødsfaldet og dokumentation for fælles husstand skal indsendes til boligselskabet for endelig godkendelse.