Mmmm..... cookies...

Skybrudsskader

Handleplan ved skybrud

Boligselskabets administration har revideret handleplan i forbindelse med skybruds- og stormskader. I den forbindelse er der indgået aftale med et andet skadesservicefirma.

Fremover vil Polygon bistå med assistance ved akut afhjælpning af skader fra skybrud og storm. Herunder evt. opsætning af affugtere, rapportering til boligselskabet for videre forsikringsbehandling etc.

Telefonnummer til Polygon: 72 28 28 19.

Vand i kælderen i forbindelse med skybrud

Hvis I er uheldig og har fået vand i boligens kælder, kan I foretage jer følgende for nødafhjælpning i perio-der hvor boligselskabets administration har lukket (dvs. weekend og i ferieperioder)

Mindre skader
Ved mindre skader afhjælp da venligst selv forholdet.

Større skader
Er skaden af større omfang kan I kontakte Polygon for hjælp til at fjerne vand og evt. opsætning af affugter.

Anmeld skaden til boligselskabet
I bedes kontakte boligselskabets administration snarest muligt for information om skadens omfang og videre aftale om afhjælpning af skaden.

Forsikring
Boligselskabet anmelder skaden til forsikringsselskabet for udbedring af skader på selve ejendommen.

Skader på inventar, hvidevarer, tæpper, trægulve m.v. dækkes ikke af boligselskabets forsikring og skal i stedet anmeldes til jeres egen indboforsikring.